Böcker

Här finns böcker att köpa!

 

Välkommen till Hembygdsföreningens webshop. Betalning sker via faktura som medföljer din beställning.

Det går också bra att köpa böcker och kalendrar på hembygdsgården.Vid beställning av fler av samma sort upprepa siffran för det föremålet igen.

 

 

 

 

BRUKS- OCH BERGMANSLIV I

HOFORS - TORSÅKER

Ingvar Dandanell

 

Glimtar ur bygdens historia före 1750.

 

Pris: 150 kr

 

Beställningsnr: 01

 

 

 

 

BRUKS- OCH BERGMANSLIV I

HOFORS - TORSÅKER

Ingvar Dandanell

 

Glimtar ur bygdens historia efter 1750.

 

Pris: 150 kr

 

Beställningsnr: 02

 

 

 

 

Röster från gropen

Torgny Karnstedt

 

Metalls avdelning 169 i Hofors har en lång

och spännande historia. Metallavdelningens jubileumsbok är skriven av författaren Torgny Karnstedt.

 

Pris: 50 kr

 

Beställningsnr: 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolornas historia

Gunnar Nyström

 

Pris: 20 kr

 

Beställningsnr: 04

 

 

 

Tappade maskor

på livets krokiga vägar

Intervjuer med kvinnor i Hofors 1988 och 1993

Monica Rindeskär, Charlotta Lautmann

 

Pris: 20 kr

 

Beställningsnr: 05

 

 

Hoforskalendern, aktuell

Hofors hembygdsförening

 

Pris: 60 kr

 

Beställningsnr: 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoforskalendern , äldre 1992-2013

Hofors hembygdsförening

 

 

Pris: 20 kr/st

Paketpris vid köp av minst 10st á 10 kr/st

 

Beställningnsnr: 07

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokpaket

Rösten från gropen, Bruks- och Bergmansliv i Hofors - Torsåker före 1750, Bruks- och Bergmansliv i Hofors - Torsåker efter 1750 och Skolornas Historia.

 

Pris: 300 kr/paket

 

Beställningsnr: 08

 

 

 

 

Smaken och Kapitalet

Om Hedvik Ulsparre och Per Eriksson

och hergården i Hofors och Kungsgården

 

Pris: 300 Kr/St

 

Beställningnr:09

 

Glöm inte att

gilla oss på Facebook

HOFORS

Hembygdsgård

2019 - kvinnlig rösträtt 100 år

Beställ önskade böcker genom att fylla i ditt namn och din adress samt best. nr. på önskad bok/böcker. Tack för att du stödjer Hofors hembygdsförening!
(Porto, enligt postens prislista tillkommer, givetvis.)

Namn:

Adress:

Postnr:

Ort:

Telefon:

E-mail:

Beställningsnr:

(Om du vill beställa fler skriv t.ex. 01,03,07. och om du vill ha fler av sammma uppreppa samma, t.ex. 03,03,03)

Övrigt:


HOFORS HEMBYGDSFÖRENING | Storgatan 13 , 813 30 Hofors | info@hoforshembygdsforening.se | Tfn: 0290-246 10

 

Copyright © Hofors hembygdsförening 2018