Kerstin Hesselgrens liv i korthet

Glöm inte att

gilla oss på Facebook

HOFORS

Hembygdsgård

2019 - kvinnlig rösträtt 100 år

Kerstin Hesselgren och Sigrid Göransson, Sandviken.

 

 

Idag framstår Kerstin Hesselgren som en legend inom yrkesinspektionen.

Hennes kunskaper, takt, humor och charm gjorde henne till en fin

arbetskamrat även för de manliga kollegerna. I över 20 år arbetade hon

som yrkesinspektris.

 

 

Vitsen med den erövrade kvinnliga rösträtten var inte att öka antalet röstsedlarutan att ändra politikens inriktning. Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad var ett led i den utbildning som ansågs nödvändig för att kvinnorna skulle kunna göra sin röst hörd. Skolan skulle vara helt obundenej styrd av partier eller organisationer, därför tog man inte emot statsbidrag.Det skulle vara individen bakom allt. När Kerstin Hesselgren, en av initiativtagarna, invigde skolan 1925, citerade hon heliga Birgitta i sitt invigningstal.

 

”Ingenting är ditt utom den låga som brinner i ditt eget hjärta,

ingenting utom din kärlek till dem alla.”

 

Ur Ulrika Knutson, Kvinnor på gränsen till genombrott

 

 

1872

Född 4 januari i Hofors, Gästrikland

 

 

1890

Flickpension i Schweiz

 

 

ca 1890

Sjuksköterskeutbildning och fältskärsexamen

 

 

1896

Skolkökslärarinneexamen, Huslig ekonomi

 

 

1897

Tyskland - Studier i huslig ekonomi

 

 

1897-1906

Föreståndarinna för Hushållsskolan i Stockholm

 

 

1905

England - Bedford College - Sanitary Inspector

Examination (utbildning av kvinnliga bostadsoch

yrkesinspektörer)

 

 

1906-1909

Bostadsinspektris i Stockholm stad

 

 

1909-1912

Skolköksinspektris

 

 

1912-1934

Yrkesinspektris

 

 

1919-1946

Delegat vid Internationella Arbetarorganisationens

(ILO) konferenser

 

 

1922-1934

Ledamot av första kammaren i riksdagen

 

 

1936-1944

Ledamot av andra kammaren i riksdagen

 

 

1962

Avled 19 augusti på Sophiahemmet i Stockholm.

Begravd på Ovansjö kyrkogård i Kungsgården,

Gästrikland.

 

Kerstin Hesselgrens liv i korthet

 


HOFORS HEMBYGDSFÖRENING | Storgatan 13 , 813 30 Hofors | info@hoforshembygdsforening.se | Tfn: 0290-246 10

 

Copyright © Hofors hembygdsförening 2018