Hoforsit

Glöm inte att

gilla oss på Facebook

HOFORS

Hembygdsgård

2019 - kvinnlig rösträtt 100 år

 

KULTURPASSET

 

Hoforsit

 

Hoforsit (Serpentinit) förekommer i ett par mindre stenbrott vid Furulund i Hofors.

 

Hoforsit har goda egenskaper som isoleringsmaterial i radioaktiva miljöer.

 

Hoforsit har använts av Hofors Bruk till gåvor i samband med förslagsverksamhet.

 

Idag används den främst till smycken.

 

Karolinska sjukhuset och Hoforsit

 

Hematolog och strålskyddsläkare

Peter G Reizenstein etablerade det första hematologiska laboratoriet vid KS. Inom dess väggar lät han under 1960-talet även bygga ett av de första svenska strålningsfria rummen för mätning av låga radioaktiviteter hos människor. Vid utformningen av detta laboratorium kom inte minst R:s stora uppfinningsrikedom till sin rätt. Han hade läst sig till att gammalt stål förlorar sin radioaktivitet och att sådant stål kunde erhållas från marinens skrotade pansarskepp. R lät således bygga väggar av tjock stålplåt från pansarskeppet Manligheten. Efter samråd med geologiprofessorer gjordes botten på hans kammare av den icke radioaktiva stenen Hoforsit. Laboratoriet möjliggjorde genomförandet av R:s grundläggande studier över kroppens omsättning av spårämnen.

 

Källa:.Svenskt Biografiskt Lexikon, Riksarkivet

 


HOFORS HEMBYGDSFÖRENING | Storgatan 13 , 813 30 Hofors | info@hoforshembygdsforening.se | Tfn: 0290-246 10

 

Copyright © Hofors hembygdsförening 2018