Montrose

Glöm inte att

gilla oss på Facebook

HOFORS

Hembygdsgård

2019 - kvinnlig rösträtt 100 år

 

KULTURPASSET

Montrose

 

Montrose har fått sitt namn efter brukspatron Petres hemort i Skottland.

 

Under brukspatrons Thore Petres ledning stod en smedja färdig år 1840 och en hammare år 1844.

 

1857 fanns en järnbod, en virkessåg, en bagarstuga, en arbetarbostad, ett kontor, ett kolhus, Sundströms bostad, Hammarstedts bostad samt Skogens bostad. Vid den här tiden bestod befolkningen av 90 personer.

 

År 1885 lades verksamheten ner, i och med att bessemerverket och götvalsverket tagits i bruk i Hofors.

 

En arbetarbostad är flyttad från Montrose till Tolven och utgör en av de sk Sågkåkarna. Ytterligare en arbetarbostad flyttades till Nygatan och är nu riven.

 

(Redan före Petrearnas tid, omkring 1660, hade Bergsmän från Torsåker anlagt en såg vid Hyens utlopp).

 

Källa: Ingvar Dandanell

 


HOFORS HEMBYGDSFÖRENING | Storgatan 13 , 813 30 Hofors | info@hoforshembygdsforening.se | Tfn: 0290-246 10

 

Copyright © Hofors hembygdsförening 2018