Berättelser

Innerringen


Innerringen var en personaltidning för SKF anställda i Sverige. Vi visar artiklar från Hofors, både från arbetsplatser och samhället.


Tidningen skulle bidra till en bättre vidareinformation men även utgöra en länk mellan företaget och dess anställda samt de anställda sinsemellan.

Historiska händelser


Under denna rubrik publiceras artiklar och berättelser som haft betydelse för Hofors


Personer berättar


Hofors Hembygdsförening har ett gediget arkiv med både dokument och fotografier Här har vi valt att publicera berättelser ur arkiven som beskriver olika livsöden, tidsåldrar och anekdoter från Hofors.