Innerringen

Innerringen


Innerringen var en personaltidning för SKF anställda i Sverige. Vi visar artiklar från Hofors, både från arbetsplatser och samhället.


Tidningen skulle bidra till en bättre vidareinformation men även utgöra en länk mellan företaget och dess anställda samt de anställda sinsemellan.


Klicka på en årgång och läs de artiklar som handlade om Hofors det året.