Årgång 1970

NR 1. Innerringen 1970 nr 1 försättsblad

NR 2. Intervjun Bertil Juhlin sid 1

NR 2. Intervjun Bertil Juhlin sid 2

NR 3. Våra veteraner


NR 1. Innerringen 1970 nr 2 försättsblad

NR 2. Personalnytt Personalchef Sten Nilsson i Hofors

NR 3. Medaljfest i Hofors

NR 4. Våra veteraner sid 1

NR 4. Våra veteraner sid 2

NR 5. 50-år sid 1

NR 5. 50-år sid 2


NR 1. Innerringen 1970 nr 3 försättsblad

NR 2. Omorganisation ska ge ökad kraft åt stålsektorn sid 1

NR 2. Omorganisation ska ge ökad kraft åt stålsektorn sid 2

NR 2. Omorganisation ska ge ökad kraft åt stålsektorn sid 3

NR 3. Idé kläckare i Hofors

NR 4. Våra veteraner och 50-år sid 1

NR 4. Våra veteraner och 50-år sid 2


NR 1. Innerringen 1970 nr 4 försättsblad

NR 2. Tack SKF nu klarar kommun sig själva överlåtelse av brandkåren

NR 3. Intervju med Edvin Jonsson Gruvarbetare sid 1

NR 3. Intervju med Edvin Jonsson Gruarbetare sid 2

NR 4. Långdistansare i Hofors Gösta Sterner

NR 5. Hoforsare åkte i från 7746 vasaloppsåkare

NR 6. Våra veteraner

NR 7. 50-år


NR 1. Innerringen 1970 nr 5 försättsblad

NR 2. Långdistansare i Hofors Elis Lundvall

NR 3. Våra veteraner

NR 4. 50-år


NR 1. Innerringen 1970 nr 6 försättsblad

NR 2. Hofors gruvor varslet i stordjupet AV William Eriksson sid 1

NR 2. Hofors gruvor varslet i stordjupet AV William Eriksson sid 2

NR 2. Hofors gruvor varslet i stordjupet AV William Eriksson sid 3

NR 2. Hofors gruvor varslet i stordjupet AV William Eriksson sid 4


NR 1. Innerringen 1970 nr 7 försättsblad

NR 2. Dit åker vi i sommar sid 1

NR 2. Dit åker vi i sommar sid 2

NR 3. Hoforsare i Hemlingby

NR 4. 50 åringar och våra veteraner sid 1

NR 4. 50 åringar och våra veteraner sid 2


NR 1. Innerringen 1970 nr 8 förstättsblad

NR 2. Den här overallen köper ni billigt

NR 3. 50-år sid 1

NR 3. 50-år sid 2

NR 4. Våra veteraner


NR 1. Innerringen 1970 nr 9 försättsblad

NR 2. Ökad info i Hofors Alla ska veta var kuratorn finns

NR 3. PR-film ska hjälpa Hofors värva folk

NR 4. 50-år

NR 5. Våra veteraner


NR 1. Innerringen 1970 nr 10 försättsblad

NR 2. H Hazelius Det tar tid att utvekla nya former för samarbete sid 1

NR 2. H Hazelius Det tar tid att utveckla nya former för samarbete sid 2

NR 3. Värre än hemma i Gruvan besök i Göteborg

NR 4. 50-år och våra veteraner


NR 1. Innerringen 1970 nr 11 försättsblad

NR 2. SKF gör största kopplingarna

NR 3. Hofors till kamp mot bullret

NR 4. Språklaboratoriet i Hofors i drift


NR 1. Innerringen 1970 nr 12 försättsblad

NR 2. Medaljfest i Hofors

NR 3. 50-år sid 1

NR 3. 50-år sid 2


NR 1. Innerringen 1970 nr 13-14 försättsblad

NR 2. TERMEK det nya stålet sid 1 

NR 2. TERMEK det nya stålet sid 2

NR 2. TERMEK det nya stålet sid 3


NR 1. Innerringen 1970 nr 15 försättsblad

NR 2. 50-år

NR 3. Våra veteraner