Kerstin Hesselgren

Glöm inte att

gilla oss på Facebook 

HOFORS

Hembygdsgård

          2019 - kvinnlig rösträtt 100 år

Varukorg

Kerstin Hesselgren

född 1872-01-04 död 1962-06-19
Kerstin Hesselgren föddes i Hofors som första

barnet till bruksläkaren Gustaf Adolf Hesselgren

och  hans hustru  Maria.  Familjen  fick ytterligare

fem barn. På 1890-talet flyttade familjen till Storvik.

 

Kerstin Hesselgrens grav finns på Ovansjö kyrkogård.Kerstin Hesselgren blev relativt tidigt medveten om de sociala problem som fanns i samhället. Föräldrarna var också socialt inriktade. Kerstin ville som sin far bli läkare men hon ansågs inte vara stark nog p g a sjukdom under uppväxttiden. I stället satsade hon på en annan typ av sjukvårdsutbildning i vilken bl a ingick fältskärsexamen för att kunna hjälpa till på sin fars sjukstuga.


Kerstins ambitioner sträckte sig längre, hon fortsatte sin utbildning bl a i England, där hon tog en Sanitary Inspektorsexamen. Snart nog fick människor upp ögonen för hennes duglighet.


Kerstin Hesselgren blev Sveriges första kvinnliga skolköksinspektör, bostadsinspektör och yrkesinspektör. Inom yrkesinspektionen betraktas hon alltjämt som en legend. År 1922 tog Kerstin säte i första kammaren, invald som första kvinnliga riksdagsledamot. Hon fortsatte att vara Sveriges första kvinna i Internationella Arbetsorganisationen och Nationernas förbund. Utan henne skulle flera sociala reformer i Sveriges ha försenats. Så fortsatte Kerstin Hesselgren att engagera sig i olika samhällsfrågor. En viktig del i det arbetet var kvinnliga medborgarskolan vid Fogelsta, som hon var med och startade. ” O Fåglastad – ett andens badställe” är rubriken på en musikteater om skolans verksamhet. Där fick kvinnor lära sig att våga tala och säga sin mening.


   Hon knöt många internationella kontakter och anlitades ofta som                     

   föreläsare vid kurser och hos organisationer och höll tal till hela       

   svenska nationen. Hennes namn lever kvar i handlingar, artiklar,

   protokoll och bandinspelningar.
Under många år var Kerstin Hesselgren en av de mest kända svenskarna utomlands. År 1971, nio år efter hennes död gavs det ut ett frimärke med hennes bild till minne av den kvinniga rösträttens 50-åriga existens. 1996 komytterligare ett frimärke med hennes bild, som minne av den kvinnliga rösträtten 75 år.
En professur är också inrättad till Kerstins minne.

Kerstin Hesselgrens gästprofessur för frams- tående

utländska forskare inom humaniora och samhällsvetenskap

utdelas varje år sedan år 1988.


Hofors Hembygdsgård med Kerstin-rummet


”KH-folder 2014.1/IE”


__________________________________________________________________________________________________


SKRIV UT DEN HÄR TEXTEN

Litteratur om Kerstin Hesselgren


  • Boken om Kerstin Hesselgren - en vänstudie/Ruth Hamrin_Thorell, 1968
  • Kerstin den första - Elin Brandell, 1940
  • Kerstin Hesselgren - Den charmerande socialreformatorn (särtryck) - Ingemar Gustavsson, Kerstin Hesselgrensällskapet 1987.
  • Eldjälar i fredens tjänst - Fredrika Bremer, Ellen Key, Selma Lagerlöf, Matilda Widegren, Anna Lindhagen, Kerstin Hesselgren, Elin Wägner, Signe Höjer, LT 1986
  • Arbetarskuydd för kvinnor / Kvinnlig yrkesinsp 1913-1946/ A Åkerblom
  • Kvinnodebatten och tobaksarbeterskornas situation under tidigt 1900-tal - Inga Movitz Petroselli, 1992
  • En studie över Kerstin Hesselgren - Malin Thorell 2003
  • Kvinnor på gränsen till genombrott / Gruppporträtt av tidevarvets kvinnor - Ulrika Knutsson, Marianne Enge Schwarts, (red) 2004
  • Det första fotstegets moder - Elin Wägner (Antalogi med medverkan av bl a Birger Schlaug
  • Den gränsöverskridande politikern - Renée Frangeur, 2013

Kerstin Hesselgrens staty


Hösten 2012 invigdes en staty av Kerstin Hesselgren i Hembygdsgårdens trädgård "under pompa och ståt".

Statyn är skapad av konstnären Elvy Drugge och den är finansierad genom försäljning av andelar i statyn.

Besök Kerstin Hesselgrensrummet


Gör ett besök i Kerstin Hesselgrenrummet i Hofors Hembygdsgård på Storgatan 15 eller i Hembygdsgårdens trädgård för att beskåda statyn av Kerstin Hesselgren. Visning kan beställas hos någon av kontaktpersonerna. Enskilda besökare eller grupper kan få lokal guidning.


.
HOFORS HEMBYGDSFÖRENING  |   Storgatan 13 , 813 30  Hofors  |   info@hoforshembygdsforening.se  |   Tfn: 0290-246 10


Copyright © Hofors hembygdsförening 2018