Kerstin Hesselgrens liv i korthet

  Kerstin Hesselgren och Sigrid Göransson, Sandviken.    Idag framstår Kerstin Hesselgren som en legend inom yrkesinspektionen.

    Hennes kunskaper, takt, humor och charm gjorde henne till en fin 

    arbetskamrat även för de manliga kollegerna. I över 20 år arbetade hon

    som yrkesinspektris.Vitsen med den erövrade kvinnliga rösträtten var inte att öka antalet röstsedlarutan att ändra politikens inriktning. Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad var ett led i den utbildning som ansågs nödvändig för att kvinnorna skulle kunna göra sin röst hörd. Skolan skulle vara helt obundenej styrd av partier eller organisationer, därför tog man inte emot statsbidrag.Det skulle vara individen bakom allt. När Kerstin Hesselgren, en av initiativtagarna, invigde skolan 1925, citerade hon heliga Birgitta i sitt invigningstal.


”Ingenting är ditt utom den låga som brinner i ditt eget hjärta,

ingenting utom din kärlek till dem alla.”


Ur Ulrika Knutson, Kvinnor på gränsen till genombrott1872

Född 4 januari i Hofors, Gästrikland1890

Flickpension i Schweizca 1890

Sjuksköterskeutbildning och fältskärsexamen1896

Skolkökslärarinneexamen, Huslig ekonomi1897

Tyskland - Studier i huslig ekonomi1897-1906

Föreståndarinna för Hushållsskolan i Stockholm1905

England - Bedford College - Sanitary Inspector

Examination (utbildning av kvinnliga bostadsoch

yrkesinspektörer)1906-1909

Bostadsinspektris i Stockholm stad1909-1912

Skolköksinspektris1912-1934

Yrkesinspektris1919-1946

Delegat vid Internationella Arbetarorganisationens

(ILO) konferenser1922-1934

Ledamot av första kammaren i riksdagen1936-1944

Ledamot av andra kammaren i riksdagen1962

Avled 19 augusti på Sophiahemmet i Stockholm.

Begravd på Ovansjö kyrkogård i Kungsgården,

Gästrikland.


Kerstin Hesselgrens liv i korthet