Kerstin lever vidare


Kerstin lever vidare

Kungabesök i Hofors

Den 24 augusti 1987 stannade kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia i Hofors på sin eriksgata genom Gävleborgs län. I sitt tal sa kungen bland annat: ”Men det är inte bara SKF som är känt härifrån. Första kvinnan i riksdagen, Kerstin Hesselgren, var från Hofors.”

  Kerstin Hesselgren finns med på två frimärken.

Bo Beskow målade 1960 denna bild.

Den finns i porträttsamlingen

på Gripsholm.

Kerstin Hesselgren som

Siri Derkert såg henne.

Svart kritteckning från 1950-talet.

Albert Engströms teckning av Kerstin Hesselgren till

Elin Brandells skrift.

Målning av Fritz Lindström. Hänger i Socialutskottet

i riksdagen. Finns även som vykort.

Mycket finns bevarat i Stockholm och Göteborg

Det finns mycket bevarat efter Kerstin Hesselgren i form av skriftligt

material. Kungliga Biblioteket i Stockholm och Göteborgs Universitet

har stora mängder kartonger. Där finns riksdagstryck, konferenshandlingar, föredrag, räkningar, kvitton, recept, bouppteckningar, testamenten, betyg, kassaböcker, släkttavlor och protokoll.

Kerstin Hesselgrens

gästprofessur


för framstående utländska forskare inom humaniora och samhälls-vetenskap utdelas varje år sedan år 1988.


Kerstin Hesselgren-professuren är inrättad till minne av  Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot, som också var första kvinnan i Internationella Arbetsorganisa-tionen och Sveriges första delegat i Nationernas Förbund.

Böcker och skrifter

Det finns en hel del böcker om

Kerstin. Några exempel:


Boken om Kerstin Hesselgren

– en vänstudie.

Av Ruth Hamrin Thorell


Kerstin Hesselgren

– Den charmerande social-reformatorn

Av Ingemar Gustafsson


Kerstin den första

Av Elin Brandell
Till minne av Kerstin


Kerstin Hesselgrens väg, Hofors

Kerstin Hesselgrens väg, Storvik

Kerstin Hesselgrens gångväg, Göteborg

Kerstin Hesselgrens park, Fruängen, Stockholm

Hesselgrenska avdelningarna, äldreboende,

Hofors

Ingrid Elevall vid Kerstin

Hesselgrens väg i Hofors

Teater

Det har gjorts teater om Kerstin.

En pjäs heter ”Kerstin den första”

av Ingemar Gustafsson.

Den handlar om Kerstins liv och

sammanstötningar i samband med

hennes yrke som yrkesinspektris.


En annan är ”O Fåglastad – ett

andens badställe” av Ingegerd

Monthan med Marika Lagercrantz

i en av rollerna. En musikteater om

den kvinnliga medborgarskolan vid

Fogelstad som hon var med och

startade.

Kerstin Hesselgren Sällskapet

och Kerstinrummet


Sedan år 1988 finns ett ”Kerstinrum” i Hofors Hembygdsgård.


Sällskapet bildades 19 mars 1988, då även Kerstinrummet invigdes av dåvarande landshövdingens fru Brita Hising och i närvaro av många släktingar till Kerstin Hesselgren.


I Kerstinrummet finns bl a Kerstins hembygdsdräkt och hennes guldmedalj Illis Quorum samt otaliga bilder, motioner från hennes riksdagsperioder, årsredovisningar från Yrkesinspektionen och annan verksamhet.


Kerstinstipendium

utdelas årligen av Sällskapet till elever som studerar och arbetar i Kerstin Hesselgrens anda i Hofors och Sandvikens gymnasieskolor.

Kerstin Hessel-gren bakelsen.

Av Hanssons

Konditori, Hofors


Foto: Annonsbladet,

Sandviken

"Kerstin-dagen" den 24 juli firas årligen av Kerstin Hesselgren-sällskapet.