På upptäcksfärd

 På upptäcksfärd


Kerstin upptäckte under sin barndom i Hofors misären i samhället.

På den tiden var hygien ett ganska okänt begrepp och smitta var

något som maninte trodde på. De hygieniska förhållandena var så

bedrövliga att det krävdeshelhjärtade insatser för att förbättra

situationen.Hon ville helst av allt bli läkare, som sin far, men ansågs

för klen.


Hon ville absolut inte gå i matlagningsskola och inte bli  lärarinna

(vilket hon senare ändå utbildade sig till). Men något som passade

Kerstin var den korta sjuksköterskeutbildningen med en

kompletterande fältskärsexamen och det var en god grund för

hennes önskan att bli – hälsovårdsapostel.

Yrkesinspektrisen

1912 erbjöds hon tjänsten som yrkesinspektris.

Där kom hon i nära kontakt med de

yrkesarbetande kvinnorna i industrin och

deras långa arbetstider, deras arbeten i

fuktiga, kalla lokaler med usla löner och

oförstående arbetsgivare.


Få saker gladde Kerstin Hesselgren så mycket

som när arbeterskorna sedan fick en riktig

arbetsdräkt bestående av arbetsrock och

blåställ.Prins Carl skrev i ett brev till Kerstin:


”Sedan jag blivit lantbrukare på allvar

har jag funnit att mina statarhustrur

och deras grannars kunskaper i skötseln av ett hem och hushåll är synnerligen begränsade och därför fått lust att söka i höst anordna en hushållskurs på min egendom. Jag vore därför Fröken mycket tacksam, därest Ni ville vara av den godheten att härtill förhjelpa mig med upplysningar och råd.”

1897-1906 var Kerstin Hesselgren föreståndarinna för Hushållsskolan i Stockholm. Här tillsammans med skolans enda lärarinna.

Bostadsinspektrisen

Studierna ledde henne vidare till England och Bedford College, där man utbildade bostads- och yrkesinspektörer. Det visade sig också att det talades om unga flickors begränsade möjligheter i manssamhället. Detta intresserade Kerstin väldigt mycket.

Väl hemma igen år 1906, fick hon den helt nyinrättade tjänsten som bostadsinspektris i Stockholm stad. Hennes uppgift blev att rensa upp i ett bostadselände, som var så utbrett att hon helst ville riva hus efter hus. Fukt i väggar och löss fanns i vart och vartannat hem.Skolköksinspektrisen

1909 började hon tjänsten som skolköksinspektris där hon gick

långt över sina befogenheter och ordnade barnbespisningar, skollovskolonier, höjde hygienen i skolorna och hjälpte sina

kolleger ute i landet.

  Ett möte med drottning Louise.