Gropbacka

                      

                         Gropbacka


Det berättas att författaren Erik Axel Karlfeldt under sina   inspirationsvandringar hittat stugan vid Gropbacka och

där funnit en plats för sitt diktande.


         Runt Gropbacka finns lämningar av järnmalms- och kalkbrytning.

         Alldesles nära kan du titta på ett inhängnat dagbrott.


I närheten av Gropbacka har det också funnits ett vattendrivet tröskverk.


Källa: Hofors Hembygdsförening