Hoforsit


                    Hoforsit


Hoforsit (Serpentinit) förekommer i ett par mindre stenbrott vid Furulund i Hofors.


Hoforsit har goda egenskaper som isoleringsmaterial i radioaktiva miljöer.


Hoforsit har använts av Hofors Bruk till gåvor i samband med förslagsverksamhet.


Idag används den främst till smycken.


Karolinska sjukhuset och Hoforsit


Hematolog och strålskyddsläkare

Peter G Reizenstein etablerade det första hematologiska laboratoriet vid KS. Inom dess väggar lät han under 1960-talet även bygga ett av de första svenska strålningsfria rummen för mätning av låga radioaktiviteter hos människor. Vid utformningen av detta laboratorium kom inte minst R:s stora uppfinningsrikedom till sin rätt. Han hade läst sig till att gammalt stål förlorar sin radioaktivitet och att sådant stål kunde erhållas från marinens skrotade pansarskepp. R lät således bygga väggar av tjock stålplåt från pansarskeppet Manligheten. Efter samråd med geologiprofessorer gjordes botten på hans kammare av den icke radioaktiva stenen Hoforsit. Laboratoriet möjliggjorde genomförandet av R:s grundläggande studier över kroppens omsättning av spårämnen.


Källa:.Svenskt Biografiskt Lexikon, Riksarkivet