Käringstenen

                    

                 Kärringstenen

     

       Det stora stenblock du ser framför dig kallas för

       Kärringstenen

     

        Sägnen säger att ett fruntimmer klättrade upp på

        stenen när hon blev skrämd av björn.


        Det har också funnits ett björnide under stenen.


                     Stenen innehåller Hoforsit


       Källa: William Eriksson