Montrose                       

Montrose


Montrose har fått sitt namn efter brukspatron Petres hemort i Skottland.


Under brukspatrons Thore Petres ledning stod en smedja färdig år 1840 och en hammare år 1844.


1857 fanns en järnbod, en virkessåg, en bagarstuga, en arbetarbostad, ett kontor, ett kolhus, Sundströms bostad, Hammarstedts bostad samt Skogens bostad. Vid den här tiden bestod befolkningen av 90 personer.


År 1885 lades verksamheten ner, i och med att bessemerverket och götvalsverket tagits i bruk i Hofors.


En arbetarbostad är flyttad från Montrose till Tolven och utgör en  av de sk Sågkåkarna. Ytterligare en arbetarbostad flyttades till Nygatan och är nu riven.


(Redan före Petrearnas

tid, omkring 1660,

hade Bergsmän från

Torsåker anlagt en

såg vid Hyens utlopp).


Källa:

Ingvar Dandanell