Silvergruvan

                

                Silvergruvan


Rakt bakom stolpen ca 50 m ser du ett stängsel. Där är den inhägnade silvergruvan.


"År 1645 hade excellesen Karl Karlsson  Gyllenhielm på egen bekostnad upptagit en "potta". Mycket högt belägen. Djupet var på fem famnar och längden på nio famnar. Silverstrecket var en tvärhand brett och där fanns god tillgång på skog och vattenkraft en fjärdingsväg därifrån".


Så beskrivs Silvergruvan belägen på Fjällbergets södra sida och som gett namnet åt bostadsområdet Silverdalen.


Följer man Silvergruveskärningens sträckning utför slutningen ner mot Silverdalen, upptäcker man här och var en rad av gropar och små schakt, "minnesmärken efter silver-sökeri".


På de stigar, där gruvfolket förr knegade tungt lastade med arbetsredskap på väg upp till svett och möda, vandrar idag fritidsfolket, nedtyngda av dyrbar fotoutrustning. Borrläggans taktfasta slag har tystnat. Men stanna och lyss - kanske kan du höra taktfasta danssteg från IK Sports stuga ovanför Silvergruvan.


Silvergruvan bearbetades till år 1888


Källa: Gunnar Nyström