Museet

Glöm inte att

gilla oss på Facebook 

HOFORS

Hembygdsgård

          2019 - kvinnlig rösträtt 100 år

Varukorg

MuseetStorgatan 15, museet, 

...ett före detta bostadshus, byggt på 1870-talet av

Hofors Bruk för deras arbetare. Uppdelad i sammanlagt 12 lägenheter, åtta ”spisrum” och fyra lägenheter på ett rum

och kök.

 

Fem av lägenheterna är nu inredda så att de visar boendets utveckling under 100 är, 1880-1980-tal. Varje rum är försett med tidsenliga kläder och textilier, förutom det så finns

även ett särskilt rum för just de textilier och kläder som skänkts till vårt museum. I andra delar visas 100 års utveckling av autentiskt material från Hofors skolor, samt interiörer

och teknisk utrustning från hantverksföretag och Hofors Bruk. Här visas även den lokala historien om malmbrytning och järnframställning i en utställning om Ovako Steel AB samt en utställning om äldre tiders gruvbrytning med det 2000-åriga Kråknäsjärnet i centrum.
Pris 20Kr

Tid ca 1 timme

HOFORS HEMBYGDSFÖRENING  |   Storgatan 13 , 813 30  Hofors  |   info@hoforshembygdsforening.se  |   Tfn: 0290-246 10


Copyright © Hofors hembygdsförening 2018