Kornskruven-ett Industrimuseum

Riksantikvarieämbetet


har beviljat oss 170 000 kr

för att inreda Kornskruven till ett Industrimuseum.


Arbetet påbörjas under hösten 2018 och kommer att göras tillsammans med Ovako.